Συγκεκριμένα στους ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους, Υποστρατήγους:

Υγειονομικού Ιατρών Σακαρίκου Γεωργίου

-Οικονομικού Σιδηρόπουλου Θεοδώρου

-Οικονομικού Μπούρου Ιωάννη

και στους ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους, Συνταγματάρχες:

-Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ντώντη Ευαγγέλου

-Οικονομικού Βουρδόγλου Κωνσταντίνου
==================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου