ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
  1. Διατηρητέοι

        Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικοί

(α) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
(β) Γεωργαντάς Δημήτριος
(γ) Χριστόπουλος Νικόλαος
      Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού / Ιατρών

(α) Παϊβανάς Κωνσταντίνος
(β) Δημάκος Παναγιώτης
(γ) Σταυρόπουλος Ευθύμιος


2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικοί
(α) Χριστόπουλος Σπυρίδωνας

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 281/11-3-14 τεύχος Γ’, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2014-15 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:
1. Διατηρητέοι
δ. Οικονομικοί
(1) Νικόλαος Κατσαρίδης του Κωνσταντίνου
(2) Συμεών Γραμματόπουλος του Κωνσταντίνου
ε. Υγειονομικοί Ιατροί
(1) Γεώργιος Κατσάνης του Παναγιώτη
(2) Γεώργιος Μακρής του Σπυρίδωνα
(3) Γεώργιος Τολούμης του Χαρίλαου
(4) Δημήτριος Χατζηγεωργίου του Εμμανουήλ
(5) Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ
2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
δ. Οικονομικός, Γεώργιος Δανιηλίδης του Κωνσταντίνου
ε. Υγειονομικός Οδοντίατρος, Νικόλαος Τζόλας του Ανδρέα

=====================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου