Το ΣΑΓΕ συνεδρίασε την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 για τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2014-2015 των Ανωτάτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και έκρινε ως ακολούθως:
1. Στο Στρατό Ξηράς… «Διατηρητέους» τους:
α. Αντιστράτηγο  Τελλίδη Βασίλειο
β. Αντιστράτηγο  Μανώλα Αναστάσιο
γ. Αντιστράτηγο  Δεβετζή Νικόλαο
δ. Αντιστράτηγο  Χαλκίδη Χρήστο
ε. Αντιστράτηγο  Ηλιόπουλο Ιωάννη

και «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:
α. Αντιστράτηγο Βερίγο Ζαχαρία
β. Αντιστράτηγο  Μπαρκούκη Γεώργιο
γ. Αντιστράτηγο  Στυλιανόπουλο Αθανάσιο
δ. Αντιστράτηγο  Πανόπουλο Θεοχάρη
ε. Αντιστράτηγο  Πανυτσίδη Ευστάθιο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό «Διατηρητέους» τους:
α. Αντιναύαρχο       Λίτσα Παναγιώτη
β. Αντιναύαρχο       Θεοδοσίου Αλέξανδρο
γ. Αντιναύαρχο (Μ) Δημόπουλο Ηλία
δ. Υποναύαρχο       Γιακουμάκη Γεώργιο
ε. Υποναύαρχο       Μακρή Αθανάσιο
στ. Υποναύαρχο       Παστουσέα Παναγιώτη
ζ. Υποναύαρχο (Μ)  Κωνσταντόπουλο  Δημήτριο
η. Υποναύαρχο (Ο)  Μπαλόπουλο  Δημήτριο
θ. Υποναύαρχο (ΥΙ) Νεονάκη  Ευάγγελο

και «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:
α. Υποναύαρχο      Παππά Βελισάριο
β. Υποναύαρχο      Δημουλά Σπυρίδωνα
γ. Υποναύαρχο      Μαΐστρο Ιωάννη
δ. Υποναύαρχο      Κονιδάρη Σπυρίδωνα
ε. Υποναύαρχο (M) Μπουγιούκο  Γεώργιο

3. Στην Πολεμική Αεροπορία  «Διατηρητέους» τους:
α. Αντιπτέραρχο (Ι) Βαΐτση Χρήστο
β. Αντιπτέραρχο (Ι) Πέτκο Γεώργιο
γ. Υποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Χρήστο
δ. Yποπτέραρχο (Ι) Τσαλίκη Αθανάσιο
ε. Yποπτέραρχο (Ι) Δριτσάκο Γεώργιο
στ. Yποπτέραρχο (Ι) Ανδρεσάκη Βασίλειο
ζ. Yποπτέραρχο (Ι) Παρασχόπουλο Γεώργιο
η. Yποπτέραρχο (Ι) Μανωλάκο Ιωάννη
θ. Yποπτέραρχο (ΜΗ) Βορρόπουλο Γεώργιο
ι. Yποπτέραρχο (ΜΑ) Καμπαλούρη Μιχαήλ
ια. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Φουρλεμάδη Στέφανο
ιβ. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Γρηγορέα Χρήστο 

και «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:
α. Yποπτέραρχο (Ι) Βρεττό Βασίλειο
β. Yποπτέραρχο (Ι) Μπόμπο Θεόδωρο
γ. Yποπτέραρχο (Ι) Τσιούτρα Λεωνίδα
δ. Yποπτέραρχο (Ι) Τσομπανικολίδη Κωνσταντίνο
ε. Yποπτέραρχο (ΜΕ) Οικονόμου Γεώργιο

4. Στο Στρατολογικό Σώμα
«Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» τον Υποστράτηγο (ΣΣΝΣ) Μπούρα Περικλή
«Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΣΣΝΣ) Σπαθόπουλο Ζαχαρία και
«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους :
α. Ταξίαρχο (ΣΣΝΣ) Παπαγιαννόπουλο Κωνσταντίνο
β. Ταξίαρχο (ΣΣΝΣ) Παπαϊωάννου Κωνσταντίνο
=============================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου