Από τη συγκέντρωση των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α. τον Σεπτέμβριο του 2012 στην Παλιά Βουλη των Ελλήνων
Διακρίνονται από ανω αριστερά οι κ.κ. Μακρής Γιώργος,Μπομποτάς Γιώργος (όρθιος)Λαδάς Δημητρης, Αντωνιάδης Γιάννης και Γκλαβίνας Νίκος.
================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου