1971 1

1971 1

Δ. Χασλαρίδης (Δικ),Α. Παπαδόπουλος (Ο), Θ. Καρανίσας (Δικ), Κ.Πετρόπουλος (Ο), Ε. Λάλας (Ο), Σ. Λουδοβιώτης (Ο), Χ. Πανταζής (Δικ) , Χ.Ναβροζίδης (Ο), Ε. Χατζόπουλος (ΥΙ) και φωτογράφος  Ν. Κατσιμήτσης (Ο), πίνουν κράσι σε ταβέρνα της Αθήνας στις 19 Φεβρουρίου 2014.

 Στη δεύτερη φωτογραφία είναι οι κ.κ. Χασλαρίδης, Κατσιμήτσης και Παπαδόπουλος

===============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου