. είναι ένα από τα έργα του αρχιτέκτονα Θουκυδίδη Βαλεντή. Κατασκευάστηκε τη περίοδο 1947-1949. Ο Βαλεντής (1908-1982) φοίτησε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ, απ’όπου αποφοίτησε το 1930. Αμέσως μετά εργάστηκε ως έκτακτος αρχιτέκτονας στη Τεχνική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, από το 1931 θα ασκήσει το ελεύθερο επάγγελμα ενώ ασχολήθηκε με το σχεδιασμό αντικειμένων εσωτερικού χώρου. Το 1961 εκλέχθηκε καθηγητής στην έδρα Κτιριολογίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΑΠΘ και το 1968 στην έδρα Κτιριολογίας και Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ. Ο Βαλεντής θα σχεδιάσει μεταπολεμικά μια σειρά από κτίρια γραφείων. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας είναι ένα πρώιμο τέτοιο δείγμα μοντέρνου κτιρίου στη μεταπολεμική Αθήνα. Ο Βαλεντής συνταξιοδοτήθηκε το 1980.
==================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου