Από αριστερά οι κ.κ. Μουταφίδης, Βλάχος, Χριστάκης, Καμαρινόπουλος, Δαλβινίδης, Καρώκης, Μαρκατόπουλος και Μπούγας.
Πρωτοετείς στο Σαϊτη στα Κάστρα.(Αρχείο κ. Γ.Χριστάκη)
================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου