ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΔΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ

Από αριστερά οι κ.κ. Μουταφίδης, Βλάχος, Χριστάκης, Καμαρινόπουλος, Δαλβινίδης, Καρώκης, Μαρκατόπουλος και Μπούγας. Πρωτοετείς στο Σαϊτη στα Κάστρα.(Αρχείο κ. Γ.Χριστάκη)================

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More