Όταν αρθρογραφαφήσαμε  πολύ πρόσφατα για τις απαιτήσεις που εγείρονται, εφόσον υπάρξει τελικά δικαίωση για την αντισυνταγματικότητα του ν.4093/12 και στις περικοπές που επέφερε στο μισθολόγιο των στρατιωτικών,  γίναμε κοινωνοί από συναδέλφους, της πληροφορίας πως, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, μεταξύ της δημοσιεύσεως του νόμου 4093 και της αναδρομικότητας ισχύος του, οι Ειδικοί Λογαριασμόι Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών μας Ταμείων, είχαν προβεί σε χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων,με διαφορετικά κριτήρια (λόγω της αναδρομικότητας σε συνδυασμό με την ημερομηνία χορηγήσεως), σε συναδέλφους που είχαν αποστρατευθεί.
Λαμβάνοντας υπόψη πως σύμφωνα με το κοινο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει και τους 3 αυτούς Ειδικούς Λογαριασμούς, ίδια δικαιωματα που διέπονται από το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, γεννούν την υποχρέωση από τον αρμοδιο φορέα (Ε.ΛΟ.Α.) χορήγησης  ΙΣΟΠΟΣΩΝ (ίδιων) βοηθημάτων, αναμένεται από τις Διευθύνσεις των Λογαριασμών αυτών, να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις , ώστε να  αποκατασταθεί η αδικία, ανεξαρτήτα με την απόφαση του ΣτΕ  και τις επιπτώσεις αυτής..
=================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου