Εις τούτον

Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος Όταν υπηρετούσα στο Στρατό, ζούσα τη συστηματική και συνεχή μυθοποίηση των προσώπων, που συνιστούν την ιεραρχία του. Η ιεραρχία εθεωρείτο συνώνυμο του ιερού και απαραβίαστου, κάτι το όσιο και σχεδόν υπερκόσμιο, πρόσωπα απρόσιτα και απόμακρα, κατέχοντα περίπου εξ αποκαλύψεως πάσαν γνώσιν και πάσαν αλήθειαν. Οι εξουσίες που διέθεταν ήταν φοβερές και τρομερές,…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More

Το εφάπαξ βοήθημα ο ν. 4093 και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας

Όταν αρθρογραφαφήσαμε  πολύ πρόσφατα για τις απαιτήσεις που εγείρονται, εφόσον υπάρξει τελικά δικαίωση για την αντισυνταγματικότητα του ν.4093/12 και στις περικοπές που επέφερε στο μισθολόγιο των στρατιωτικών,  γίναμε κοινωνοί από συναδέλφους, της πληροφορίας πως, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, μεταξύ της δημοσιεύσεως του νόμου 4093 και της αναδρομικότητας ισχύος του, οι Ειδικοί Λογαριασμόι Αλληλοβοηθείας των…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More