Αναφορικά με τις εφέσεις-προσφυγές που είχαν κατατεθεί από τους εν αποστρατεία συναδέλφους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο (εις βάρος των προβλεπομένων μειώσεων/περικοπών του ν.4093/2012),σας ενημερώνουμε πως, οδηγούμαστε σε δίκη-πρότυπο(πιλοτική) στο Ε.Σ., μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος δικηγόρου,που εκπροσωπούσε απόστρατο συνάδελφο, του Λιμενικού Σώματος.
Παρέμβαση σκοπεύουν να κάνουν το μέλος του Δ.Σ. μας κ. Βασίλης Κοντός και το μέλος μας κ.Θωμάς Καρανίσας, εκπροσωπώντας τους εκατοντάδες συναδέλφους, που ειχαν προσφύγει.
=================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου