Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, εντός του Φεβρουαρίου 2014, αναμένεται το Υπουργείο μας, να καταθέσει σχέδιο νόμου στο οποίο μεταξύ άλλων, θα συμπεριλαμβάνεται και ρύθμιση, για την εξασφάλιση στα στελέχη των Ε.Δ. που έχουν αποφοιτήσει απο τις οικείες παραγωγικές σχολές, της αδειας ασκήσεως επαγγέλματος ως προσωπικό ασφαλείας (κατ αντιστοιχία με τα ισχύονται για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας
.Να υπενθυμίσουμε εδώ πως, το θέμα το ανέδειξε ο Συνδεσμός μας όπου με τη συνεργασία συναδέλφων Σασιτων ε.α. και ε.ε., το προωθήσαμε στους αρμόδιους πολιτικους και σταρτιωτικούς φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με τη σειρά τους οι φορείς αυτοί και αφούθ διαπίστωσαν το εύλογο των προτάσεων και αιτιάσεων μας, το αποστέλουν στο νομοπαρασκευαστικό της Βουλής των Ελλήνων, για τα περαιτέρω, με στόχευση να έχει ψηφισθεί εντός του Μαρτίου 2014, δίνοντας έτσι λύση σε καίριο ζήτημα, που συνιστούσε διακριτή αδικία για τα στελέχη των ΕΔ..
Διαβάστε τα συναφή άρθρα μας εδω και εδω.

=====================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου