ΡΕΝΤΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 1977

Μεταξύ άλλων διακρίνονται οι κ.κ.: Γιάννης Καστάνης, Β. Δακτυλούδης, Αλ. Κανδυλιώτης, Χρ. Δεδελούδης, Αν. Παστουρμάς, Β. Τουφεξής, Σεργ. Γκιζάρης, Δ. Δραγκίνης, Μ. Κρητικός, Ζ. Τερψιόπουλος, Στ. Κυδωνιέας, Γ. Βαπόρης και Στ. Κοκκάλας
========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου