Επειδή πολλοί συνάδελφοι μας ζήτησαν να το δημοσιεύσουμε , παραθέτουμε κατωτέρω, την  απόφαση του Υ.ΕΘ.Α. , σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτή η σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με την μη υπαγωγή των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού,Ναυτικού,Αεροπορίας (ΕΚΟΕΜΣ,ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ), στους φορείς Επικουρικής Ασφάλισης:

Μερική Αποδοχή Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. by Antoniadis John

 

==========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου