Πρώτη σειρά επάνω: ο αείμνηστος Χ Αναστασάκης,  Δ. Αχπαράκης, ο αείμνηστος Κ. Μάκος, δεύτερη σειρά: Α. Σκούρας, Α. Πάππος, Σ Χριστοδούλου, Α. Παπατζιτζές, Γ. Λαουτίδης, Θ. Μακρόπουλος, κάτω σειρά: Δ. Καραβασίλης, Φ. Πατσουράκος, Α. Ιορδανίδης, Ι. Τσιλίδης, Κ. Καραθανάσης και Π. Δημάκος
==============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου