Επειδή προέκυψε πλήθος αποριών και ερωτημάτων, μετά τα δημοσιεύματα του ημερήσιου και ηλεκτρονικού τύπου, για τις νέες μειώσεις που θα επέλθουν στο εισόδημα (με την παραλληλη αύξηση των κρατήσεων, ένεκα των νέων φορολογικών συντελεστων του εφαρμοζόμενου Φ.Μ.Υ., απο 1-1-2014), αλλά και την ταυτόχρονη διάψευση του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση (“…καμία μείωση στις συντάξεις,στο τέλος θα έχουν όφελος….”), με μια απλή αναγωγή σε ρεαλιστικές περιπτώσεις (αγάμων) συνάγεται το εξής συμπερασμα  :
1.Όσοι μισθωτοι και συνταξιούχοι, έχουν ετήσιο εισόδημα έως 21.000 ευρώ, θα πληρώσουν λιγοτερο φόρο το 2014 συγκριτικά με τον φόρο που τους αναλογούσε το 2013 (π.χ. φόρος αναλογούν για το 2013-εισοδήματα του 2012- ήταν 2.670 ευρω και για το 2014, με την μείωση των 2.100 ευρω, ο φόρος δεν θα υπερβεί τα 2.520 ευρώ).
2.Όσοι επίσης μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα παρουσιάσουν εισόδημα για το 2014, της τάξεως των 23.000 ευρω(συντελεστής 22%), θα κληθούν να πληρώσουν για το 2014 μικρότερο φόρο (2.760 ευρω), συγκριτικά με τον αναλογουντα του 2013 (3.170 ευρω).
3.Όσοι τέλος  μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα παρουσιάσουν ετήσιο εισόδημα για το 2014, του ποσού των 26.000 ευρω(συντελεστής 32%), θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο (5.720 ευρω), συγκριτικά με τον αναλογουντα του 2013 (3.920 ευρω). Ομοιως για μεγαλύτερα των 26.000 ΕΥΡΩ,ετήσια εισοδήματα.

Ας μην μας διαφευγει πάντως της προσοχής πως σε όλα τα ανωτέρω παραδείγματα, υφίστανται πλέον ελάχιστες περιπτώσεις φροροαπαλλαγών, με το νέο φορολογικό  σύστημα.

Γ.Αντωνιάδης
Υ.Γ. Και μια διευκρίνιση απο τον αγαπητο συνάδλεφο κ.Η. Νατσιούλα, για να υπάρχει ακόμα πιο σαφής εικόνα : Πρέπει επίσης  να διευκρινισθεί ότι λιγότερο φόρο θα πληρώσουν οι άγαμοι μισθωτοί γιατί για έγγαμους με τέκνα ισχύουν άλλα. Πχ έγγαμος με 3 τέκνα που είχε εισόδημα 21.000 πλήρωσε φόρο 1970 και όχι 2670 (700 ευρώ λιγότερο) Αυξάνονταν το αφορολόγητο κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογουμένου που τον βαρύνουν και κατά 3.000 για κάθε επόμενο τέκνο. Είχες λιγότερο φόρο 200 ευρώ για το 1ο παιδί, 400 ευρώ για 2 παιδιά, 700 ευρώ για τρία παιδιά 1240 ευρώ για 4 παιδιά κ.ο.κ. Επιπλέον αυτά είναι εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012 και δηλώθηκαν με τη φορολογική δήλωση του 2013, το καλοκαίρι του 2013. Και τα εισοδήματα του 2013 που θα δηλωθούν φέτος αλλά και τα εισοδήματα του 2014 που θα δηλωθούν του χρόνου έχουν αυτή τη έκπτωση 2100.Βέβαια για να τα λέμε και όλα αντί του αφορολόγητου και της έκπτωσης που ίσχυε το 2012 για κάθε παιδί το κράτος από το 2013 θέσπισε το οικογενειακό επίδομα. Α21 και εξισορροπείται από εκεί.
===============

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment