Δεν πρόλαβε να “στεγνώσει το μελάνι” μας, απο πολύ προσφατο αρθρο, αναφορικά με την μετοχικότητα και όχι την επικουρικότητα των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. και ερχεται η εφαρμογή των προβλεπομένων στο ν. 4172/2013, να δημιουργήσει περαιτέρω προβληματισμούς.
Συγκεκριμένα  από 1/1/14, τίθενται πλέον σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 60 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τις οποίες ο ΦΜΥ που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα από τις μηνιαίες αποδοχές των συνταξιούχων θα υπολογίζεται ενιαία, στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων, με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, δηλαδή με βάση τους συντελεστές 22%, 32% και 42%. Δηλαδή καταργείται η αυτοτελής κλίμακα υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων ΦΜΥ για τις επικουρικές συντάξεις, η οποία προέβλεπε πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές 5%, 10% και 15% και ορίζεται ότι στις επικουρικές συντάξεις θα αθροίζονται με τις κύριες και θα υπόκεινται κι αυτές σε παρακράτηση με τους συντελεστές 22%, 32% και 42%.
Ουσιαστικά δλδ θα φορολογηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα και το επιπλέον ποσό της διαφοράς των μερισμάτων, μετά την παλαιότερη αρχική φορολόγηση, που ισχυε έως 31/12/2013.
(υπάρχει πάντως και η παραμετρος-ευεργετικό μέτρο της μειωσης του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό #2.100# ευρώ,από τον φόρο, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων #21.000# ευρώ.Αυτό όμως για την περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα επιλέον εισοδήματα, που ανεβάζουν το φορολογητέο).
Ας μην ξεχνάμε επίσης ό,τι,  από 1η Ιουλίου θα υπάρξουν περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, καθώς θα εφαρμοστεί η αρχή της εισφοράς παροχής, δηλαδή οι συντάξεις θα είναι αντίστοιχες με τις εισφορές.
Αναμένουμε φυσικά τις αντιδράσεις του Υπουργείου μας επί του θέματος και των Μετοχικών μας Ταμείων.
Γ.Αντωνιάδης
=========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου