Παγκράτης Μαρινόπουλος , Τσολάκης Ι. (ο ακούρευτος) και το μισό πρόσωπο  Αθανασίου Λάμπρος.  Καλοκαίρι μετά την Σωζόπολη στο Άγιο Όρος επάνω στο καίκι
===============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου