Η Γέννηση του Ιησού σε πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου

«Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως, ἐν αυτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο. Σὲ προσκυνεῖν τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν Κύριε δόξα Σοι.» Χρόνια Πολλά!!================

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More

Πρός το Άγιο όρος…..

Παγκράτης Μαρινόπουλος , Τσολάκης Ι. (ο ακούρευτος) και το μισό πρόσωπο  Αθανασίου Λάμπρος.  Καλοκαίρι μετά την Σωζόπολη στο Άγιο Όρος επάνω στο καίκι===============

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More