Από αριστερά, Ταμπακόπουλος (1ετης) Ανάσης (3ετης) Αγγελάκας (6ετης)(όλοι Γιατροί), Τύμπας (4ετης) Μουργελάς (2ετης)(Οικονομικοί)
(Φωτ.Αρχείο κ. Κ.Μουργελα)
=============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment