Εδώ και δύο έτη, ο Σ.Α./ΣΣΑΣ έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με το καθεστώς των ετών υποχρεωτικής παραμονής των Ελλήνων Αξιωματικών στο Στράτευμα και τις υπέρμετρες αποζημιώσεις που καλούνται αυτοί να πληρώσουν σε περίπτωση παραίτησης πριν τη συμπλήρωση αυτών.

Ο Σύνδεσμος έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα, γιατί οι Αξιωματικοί Ιατροί είναι αυτοί που συνήθως θίγονται από το συγκεκριμένο καθεστώς, λόγω χρονιότερης φοίτησης στη Σχολή και λόγω λήψης ιατρικής ειδικότητας. Βέβαια, όπως προείπαμε, είναι θέμα που δυνητικά αφορά σε όλους τους Αξιωματικούς.

Πρόκειται για το νόμο 3257/2004, που καθορίζει λεπτομερώς το ανωτέρω θέμα και το νόμο 3883/2010, που αύξησε περαιτέρω τους καταλογισμούς, καθώς πλέον ως βάση/συντελεστής υπολογισμού, λαμβάνονται υπόψη οι «εκκαθαρισμένες αποδοχές» (πληρωτέο + φόρος !!!!) και όχι ο βασικός μισθός.

Ως τώρα έχουμε επανειλημμένα θίξει το ζήτημα στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αποσπώντας θετικές απαντήσεις ως προς την προσμέτρηση των ετών ειδικότητας στην απόσβεση της υποχρέωσης παραμονής, για το οποίο άλλωστε έχουν δικαιωθεί πολλοί συνάδελφοι ιατροί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ελπίζουμε σύντομα και σε απτά αποτελέσματα.

Εν τούτοις, μελετώντας τον 3257 όλο και περισσότερο βλέπουμε πολλά σημεία τα οποία μας προβληματίζουν ιδιαίτερα και για τα οποία αποφασίσαμε να ενεργήσουμε άμεσα, κοινοποιώντας το παρόν, σε όλους τους αρμοδίους φορείς.

            Συγκεκριμένα, έφθασε σε γνώση του Συνδέσμου επίσημο αδιαβάθμητο έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο το συνολικό κόστος της εξαετούς φοίτησης των Στρατιωτικών Ιατρών στη ΣΣΑΣ είναι περίπου 30.000 ευρώ (σίτιση, ένδυση, στέγαση, συντήρηση εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικό υλικό, μισθοδοσία πάσης φύσεως προσωπικού, απροσδιόριστα έξοδα κλπ). Όμως, αν κάποιος συνάδελφος αποφασίσει να παραιτηθεί στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ως Αξιωματικός, ακόμη και όταν δηλαδή δεν έχει λάβει άλλες εκπαιδεύσεις, η αποζημίωση που καλείται να πληρώσει είναι πολλαπλάσια.(ως παράδειγμα καταγράφεται το παρακάτω:
αν κάποιος παραιτηθεί την επομένη της ορκωμοσίας του, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες νόμους καλείται να πληρώσει περίπου 150.000 ευρώ (12 έτη * 12 μήνες * εκκαθαρισμένες αποδοχές). Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία αναλογία της τάξεως του 1 προς 5. Ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις επένδυσαν 30.000 ευρώ για την εκπαίδευση του στελέχους, ζητούν 150.000 ευρώ!)

         Το μείζον θέμα που προκύπτει εκ των ανωτέρω είναι κατά πόσον αυτού του μεγέθους οι καταλογισμοί θεωρούνται καταδυναστευτικοί ή όχι. Θεωρητικά, ο ν.3257/2004 δίνει το δικαίωμα στο στέλεχος να παραιτηθεί όποτε το επιθυμεί. Εν τούτοις, πρακτικά, ποσά της τάξεως των 100 και 150 χιλιάδων ευρώ λειτουργούν αποτρεπτικά και τιμωρητικά για τον Αξιωματικό και τον αναγκάζουν να μένει στην Υπηρεσία, ακόμη και αν δεν το επιθυμεί, διότι δε δύναται να αποπληρώσει τόσο μεγάλες αποζημιώσεις.

       Καλούμε την Υπηρεσία και θα εργαστούμε γι’ αυτό, να αλλάξει την ανωτέρω στρέβλωση και από εδώ και στο εξής οι αποζημιώσεις να είναι αναλογικές των δαπανών της και σε κάθε περίπτωση να ανταποκρίνονται στη λογική. Επίσης, καλούμε την Υπηρεσία να δημιουργήσει θετικά κίνητρα στους Αξιωματικούς (αξιοπρεπείς αποδοχές, ικανοποιητική εκπαίδευση) ώστε να επιθυμούν να παραμείνουν στην ενέργεια, παρά να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους καταδυναστευτικά νομικά τεχνάσματα, ώστε να αναγκάζει τα στελέχη σε παραμονή.

Γ.Αντωνιάδης

Υ.Γ. Το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου