>ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ

• Για τα «πλασματικά» έτη οι στρατιωτικοί θυμίζουν πως μόνο «πλασματικά» δεν είναι
• Σε ό,τι αφορά την εξαγορά των πλασματικών ετών για όσους κατατάχθηκαν από τον Οκτώβριο του 1990 ισχύουν οι προβλέψεις του ΠΔ 169/2007

Τεκμηριωμένες απαντήσεις για το συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών έδωσε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ με ανάρτησή του στην πάντα ενημερωτική ιστοσελίδα του.

Σε άρθρο που υπογράφει… ο πρόεδρός του κ. Γ. Αντωνιάδης, αξιωματικός οικονομικός Π.Ν. ε.α. (και στον οποίο η στήλη εύχεται κάθε επιτυχία μετά την επανεκλογή του), διευκρινίζεται πως ισχύουν τα προβλεπόμενα του νόμου 3865 (όπως επικαιροποιήθηκαν και ισχύουν με μεταγενέστερες ρυθμίσεις) και προωθείται νομοθετική ρύθμιση για τα πέντε πλασματικά «σε σχέση με το ισχύον καθεστώς που αφορά μόνο σε υπηρεσία παραμεθορίων ή ορισμένων περιοχών, μακράν κέντρου» για αλλαγή δηλαδή των περιοχών, καθώς και διεύρυνση των ειδικοτήτων που θα αναγνωρίζονται τα χρόνια εκστρατείας.

Όπως, μάλιστα, σημειώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ «δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι στρατιωτικοί είναι οι πλέον αδικημένοι “ασφαλισμένοι” καθόσον, αν και υπήχθησαν στο καθεστώς των 40 ετών εργασίας ή του 60ού έτους της ηλικίας τους, για την αναγνώριση “πλασματικού χρόνου” έχουν μόνο αυτή τη δυνατότητα των πέντε ετών (και αυτό υπό προϋποθέσεις διαβίωσης σε μονάδες εκστρατείας), ενώ τα πλασματικά χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας, που μπορούν να αναγνωριστούν στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, είναι από επτά έως έντεκα έτη». Σε ό,τι αφορά την εξαγορά των πλασματικών ετών για όσους κατατάχθηκαν από τον Οκτώβριο του 1990 ισχύουν οι προβλέψεις του ΠΔ 169/2007, άρθρο 59 του «ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ», ενώ το δικαίωμα εξαγοράς τριών ετών για τους ενταχθέντες τα έτη 1991-1995, είχε εισαχθεί, όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο «τελευταία στιγμή με παρέμβαση Βενιζέλου στο ασφαλιστικό καθεστώς των στρατιωτικών».

Οι δε προτάσεις για αλλαγές από το υπουργείο εστιάζονται πλην της διερεύνησης των ανωτέρω ετών πλασματικής υπηρεσίας (που μόνο πλασματική δεν είναι αν ληφθεί υπόψη, η ιδιαιτερότητα και το ανεξέλεγκτο ωράριο της εργασίας των στρατιωτικών) και στη μείωση της προαπαιτούμενης συντάξιμης υπηρεσίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (σ.σ. ένα θέμα που είχε αναδείξει και ο ΣΥΣΜΕΔ και οι άλλες Ενώσεις).

Ήτοι προτείνονται για τα στελέχη που συμπληρώνουν 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας το 2011 προϋπόθεση 26 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το 2012 τα 27 έτη (από 27 ½), το 2013 με τη συμπλήρωση 28 ετών (από 29 που ισχύει σήμερα), το 2014 με τη συμπλήρωση 29 ετών (από 30 και ½ που ισχύει σήμερα), το 2015 με τη συμπλήρωση 30 ετών και ούτω καθεξής…

Επίσης, έχει προταθεί για όσους έχουν καταταγεί από 1ης-1-1991 μέχρι τις 31-12-1995 ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος να μπορεί να προσαυξάνεται με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς έως και για τρία χρόνια. Τέλος, στο «πακέτο» των προτάσεων συμπεριλαμβάνονται και όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το έτος 2019, για τους οποίους ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται για τις λοιπές διατάξεις του ισχύοντος νόμου.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 07/12/2013 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΤΤΙΑΣ – Σ.Λ.) &
http://staratalogia.blogspot.gr/2013/12/blog-post_8.html

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου