Από Αριστερά. Μαθητές:κ.κ. Βοζίκης (ΥΙ), Γκρούτας (Σ), Κωτσάκος (ΥΙ), Ζαραβίνος (ΥΙ), Μαρκομανωλάκης (ΥΟ), Κωτούλας (ΥΙ), Πέτρου (Ο), Γιωτάκος (ΥΙ), Καραδάκης (ΥΙ), Αθανασίου (ΥΦ)
Αξκοί: κ.κ.Βλάχος, Πλιάτσικας, Παπαδόπουλος, Πουλαντζάς, Βουτσάς, Αστέρης, Βρίτσιος, Αγγελάκης, Χαριτάκης, Χατζηλιάδης, Μπέριος, Χατζηδημητρίου, Βουγιούκας.
=======================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου