Πρώτη σειρά κ.κ. Χαλιάσος-Μπουκάρ-Γκόλιας-Παναγιωτάκος-Λιάζος-Κεχαγιαδάκης-Βασιλειάδης , δεύτερη σειρά κ.κ., Βλάχος Ι.-Μαρινόπουλος-Βλάχος Αθ.-Κοκκινίδης-Τσακαλάκης , τρίτη σειρά κ.κ., Γεωργιτσόπουλος- Χιώτης-Τσολάκης Ι-Παπαβέργος-Παγκράτης, τέταρτη σειρά κ., Δόλκας.
======================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου