1981737

Υπερήφανοι ως Σασίτες/ίτισες, για μία ακόμη φορά..

  Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α στην Διοίκηση της Σχολής, στους μαθητές & σε όλους όσους συνέβαλαν στην εμφάνιση αυτή.Για μία ακόμη φορά μας κάνατε περήφανους======================

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More