Γεννήθηκε την 4η Ιουλίου 1964 στην Αθήνα.

Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) το 1982 και αποφοίτησε το 1986 ως Σημαιοφόρος του Οικονομικού Σώματος. Έχει προαχθεί σε:Ανθυποπλοίαρχο το 1989,Υποπλοίαρχο το 1993,Πλωτάρχη το 1998,Αντιπλοίαρχο το 2003,Πλοίαρχο το 2010,Αρχιπλοίαρχο το 2013.

Ως κατώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε στη Φ/Γ ΕΛΛΗ με καθήκοντα βοηθού Ναυτικού Επιμελητού και στα Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ, Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ και Α/Τ ΦΟΡΜΙΩΝ (πλήρωμα παραλαβής) ως Διευθυντής Διοικητικής Μέριμνας.Επίσης στο βαθμό του Υποπλοιάρχου υπηρέτησε στο Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ) ως βοηθός τμηματάρχου Προμηθειών και Συμβάσεων εξωτερικού.

Στο βαθμό του Πλωτάρχη υπηρέτησε στο ΓΕΝ/Ε2 ως Τμηματάρχης Προμηθειών και Συμβάσεων κυρίου υλικού από το εξωτερικό.

Στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου υπηρέτησε στη Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ) του ΥΠΕΘΑ ως Τμηματάρχης Κατάρτισης Συμβάσεων, στη Γενική Επιθεώρηση Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ) ως οικονομικός επιθεωρητής, στο γραφείο Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας ως Υπασπιστής Πολεμικού Ναυτικού και στο γραφείο Ακολούθου Άμυνας στο Λονδίνο ως βοηθός ΑΚΑΜ.

Τον Αύγουστο του 2011 ως Πλοίαρχος ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντού Εφοδιασμού ΓΕΝ. Από την 28η Μαρτίου 2013 με το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, υπηρετεί ως Διοικητής στο ΚΕΦΝ.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Διοικήσεως Διοικητικής Μερίμνης (Logistics Management MSc) από το Florida Institute of Technology των Η.Π.Α.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ).

Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου της Σχολής Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού και της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

Έχει τιμηθεί με τα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις που προβλέπονται για Αξιωματικό του βαθμού του και τις θέσεις που υπηρέτησε.

Είναι παντρεμένος με την Αναστασία Τσουμή και έχει δύο γιούς.

=================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου