Πτυχίο Ιατρικής: Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης

1969 – 1975 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής : 1982

Ειδικότητα Πλαστικής Χειρουργικής : 1984

Διδακτορική Διατριβή : 1988

Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό :

Queen Victoria Hospital – West Sussex – Great Britain

Queen Mary’s Hospital – Roehampton – London – Great Britain

Eye – Ear and Throat Hospital – New York – USA

Eastern Virginia Medical School – Norfolk – Virginia – USA

Πλοίαρχος ε.α.

Μέλος Ιατρικών Εταιρειών

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής

Χειρουργικής

British Microsurgery Society

American Society of Plastic Surgery

Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας

Επισκέπτης Καθηγητής

Καθηγητής ΣΑΝ

Συγγραφέας : Πολλών επιστημονικών άρθρων και Βιβλίων

Μέλος της EBOPRAS και UEMS

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Αμερικανικού περιοδικού Plastic and Reconstructive Surgery.

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Μαστολογία.
===================================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου