216 ΚΙΧΝΕ ΑΥΓ 1989-Μπροστά ο κ. Βλάχος Αθανάσιος, χειρουργός με την ποδιά. ο κ.Μάνθος της αεροπορίας, μετέπειτα πρύτανης ΑΠΘ και ο αναισθησιολόγος κ.Ζαμπουνίδης με στολή χειρουργείου.
=============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου