Κατόπιν προσωπικών συναντήσεων και επαφών, με τον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. και αρμοδίων χειριστών, αναφορικά με την υλοποίηση των προβλεπομένων στο ν.4151/2013 για τους αποστράτους συναδέλφους που εργάζονται (υπενθυμίζουμε πως  το 53ο έτος της ηλικίας μειώθηκε στο 47ο, τα 30 ημερομίσθια έγιναν 60 για τους αυτοαπασχολούμενους,εξαιρέθηκαν και οι πολύτεκνοι και οι δικαιούμενου συντάξεως παθόντων και οι αυτεπαγγέλτως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, άλλαξε το καθεστώς της 10ωρου απασχόλησης κλπ), καταγράφουμε αυτά που αποκομίσαμε, προς ενημέρωσή σας :
-Η καθυστέρηση τροποποίησης των συνταξίμων αποδοχών σε όσους συναδέλφους είχαν δηλώσει εργασία μέχρι 31-12-2012 και είχαν υποστεί αναστολή ή περικοπή των συντάξεων τους, οφείλεται στην αναμονή απο το ΚΕΠΥΟ,της ανάπτυξης οικείας εφαρμογής και “φιλτραρίσματος” – επανπροσδιορισμού όλων των σχετικών αιτημάτων,με προτεραιότητα σε αυτούς που ανεστάλη η σύνταξή τους (το “σύστημα”  διατίθεται στο Γ.Λ.Κ μόνο 5 ημέρες τον μήνα και τις λοιπές διατίθεται, προκειμένου να γίνονται διασταυρώσεις στοιχείων,  στο taxis).
-Δεν θεωρείται σκόπιμο, στην παρούσα χρονική περίοδο,η εκπόνηση οικείας ερμηνευτικης εγκυκλίου.
-Για το καθεστώς της προγενεστέρας δηλώσεως του 10ωρου, θα επανεξετασθούν και θα συμψηφισθούντα τα αναλογούντα ποσά,από τις σχετικές δηλώσεις,εν καιρώ.Ίσως βεβαια οι συνάδελφοι που είναι κάτω των 47 και έχουν ήδη προβεί σε οικεία δήλωση, να επανεξετάσουν έγκαιρα το καθεστώς αυτό, για αποφυγή περικοπής του συνόλου των συνταξίμων αποδοχών απο 1-1-2013.
-Για τους αυτεπαγγέλτως αποστρατευθέντες, δεν υφίσταται θέμα περικοπής ή ανστολής της συντάξεως τους (!!!)
-Σχετικές αιτήσεις θεραπείας, που ήδη υποβλήθηκαν απο ενδιαφερόμενους, πρωτοκολλήθηκαν και παραλήφθηκαν αρμοδίως .
Για περαιτέρω εξελίξεις επί του θέματος, θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως
Γ.Αντωνιάδης
Υ.Γ.Επειδή συζτήθηκε και το θέμα του λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της συντάξεως (τμήμα Ι+ΙΙ της σύνταξης), από το ΓΛΚ εμμένουν στην άποψη πως είναι ισοδύναμο με το 1ο τμήμα του υπολογισμού της συνταξεως (εως 31-12-2007) που χρησιμοποιούν τις τελικές συντάξιμες αποδοχές, χωρίς να εχουν γινει για ολο αυτό το χρονικό διαστημα οι αντιστοιχες κρατήσεις.

=====================

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment