Σε μια χρονική συγκυρία που η χώρα μας βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική κατάρρευση που έχει ποτέ υποστεί μια δυτική ευρωπαϊκή οικονομία στη σύγχρονη εποχή, σε μια εποχή που οι Στρατιωτικοί “κλήθηκαν” και καλούνται διαρκώς, να πληρώσουν το πιο βαρύ τίμημα της καταρρευσης αυτής, ο Σύνδεσμός μας αναδεικνύει μια ακόμη καταφωρη αδικία που έχει συντελεσθεί εις βάρος των στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων, που δυστυχώς  παραπέμπει σε …”πολιτικές” ανισοτήτων και διαχωριστικών γραμμών.
Σύμφωνα λοιπόν με το ΦΕΚ 606 Β//5-3-2012 και την Κ.Υ.Α. που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη και αναφορικά με την άδεια εργασίας  προσωπικού ασφαλείας  και των καθορισμό των τίτλων που απαιτούνται για την έκδοση  
της αδείας αυτής, προστέθηκαν (ορθώς) και οι βεβαιώσεις-πιστοποιητικά αποφοίτησης, από παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων ή Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δίχως να παραγνωρίζουμε το “δίκαιον” της ανωτέρω τροποποίησης,προκαλεί εύλογες απορίες το γεγονός πως δεν συνπεριλήφθηκαν στις ανωτέρω κατηγορίες και οι βεβαιώσεις-πιστοποιητικά αποφοίτησης ΚΑΙ  απο τις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Όταν μάλιστα μιλάμε για στελέχη, που καθ΄όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, η Πολιτεία τους εμπιστεύθηκε την φύλαξη των συνόρων της, μεγάλων σχηματισμών-μονάδων-συγκροτημάτων-στρατοπέδων, ενώ πολύ μεγάλο πλήθος εξ αυτών, είτε εκπαιδεύθηκε και διοικησε παραλλήλως μονάδες, όπως αυτές των Ορεινών καταστροφών,Υποβρυχιων καταστροφών, εξουδετέρωσης ναρκών κλπ, είτε εκτελεί με μεγάλη επιτυχία τα καθήκοντα του αξιολογητή των γραπτων δοκιμών των υποψηφίων στις εξετάσεις προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.
Κατόπιν των ανωτέρω και απευθυνόμενοι προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,ζητούμε τη νομοθετική ρύθμιση της ανωτέρω αδικίας προκειμένου να αναγνωρισθεί και η συνεισφορά των στελεχών των Ε.Δ. στην ασφάλεια της χώρας, μέσω τουλάχιστον της δυνατότητας αναγνώρισης του πτυχίου αποφοιτήσεως τους (σε συνάφεια με τη σταδοδρομία τους στο στράτευμα), ως προϋπόθεση-τίτλος για έκδοση της σχετικής αδείας.
================   

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου