Παράταση Προθεσμιών υποβολής, Φορολογικών Δηλώσεων.


Έγγραφο Δ15Α 1090121 ΕΞ 2013 Υπ. Οικονομικών
Από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: “Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων. Επιβολή προστίμων”


-Απόφαση Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 Υπ. Οικονομικών
Του Υπ. Οικονομικών με θέμα: “Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.”


=========================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου