Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 35 από το ΙΚΑ με θέμα: “Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων. Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο16 του Ν. 3863/2010.” Με την λογική λοιπόν της εξομοίωσης των καθεστωτων και στον ιδιωτικό και στο Δημόσιο τομέα (ν.4151/2013) κατ αντιστοιχία οφείλει το Δημόσιο να προβεί στις ιδιες εξαιρέσεις.

Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 τ… by Antoniadis John

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου