Απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1976, αξιωθείς του βαθμού « Λίαν Καλώς » και, τον ίδιο χρόνο, από το Ιατρικό Τμήμα της ΣΣΑΣ, με το βαθμό του Μονίμου Ανθυπιάτρου.

Τον Οκτώβριο του 1985, μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έλαβε την  ειδικότητα της Ιατρικής Μικροβιολογίας, που, μετά το 2000, επίσημα μετονομάστηκε σε Ιατρική Βιοπαθολογία.

Έκτοτε, και επί 23 χρόνια άσκησε  και ασκεί ανελλιπώς την ειδικότητά του, σε επίπεδα Νοσοκομειακής και Ιδιωτικής Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Ειδικότερα διετέλεσε:

 Α) Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΣΤΕΠ / 98 ΤΥΕΘ από 1985 – 1988
 Β) Διευθυντής  Μικροβιολογικού Εργαστηρίο ΙΚΑ Μυτιλήνης από 1985 – 1988
 Γ) Διευθυντής Αιμοδοσίας 401 ΓΣΝΑ από  1989 – 1992
 Δ) Επιστ. Συνεργάτης Νοσοκ. « ΥΓΕΙΑ» από  1989 – 1990
 Ε) Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 414 ΣΝΕΝ από 1992 -1993
ΣΤ) Διευθυντής Κέντρου Μεσογ. Αναιμίας  401 ΓΣΝΑ από  1993 – 1995
 Ζ) Διευθυντής  Εργαστ. Τομέα 401 ΓΣΝΑ από  1995 – 1998,
όταν και υπέβαλε την αίτηση αποστρατείας του από τις τάξεις των Εν.Δυνάμεων με τον Βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου, απασχολούμενος  και μέχρι σήμερα  με τη  συνδικαλιστική του ιδιότητα στα θέματα του χώρου της επαγγελματικής  εργαστηριακής ιατρικής και τη λειτουργία του ιδιωτικού του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου .

Διδακτικό  – Συγγραφικό  Έργο

1.    Καθηγητής  Αρχών Μικροβιολογίας στο τμήμα  βασικής εκπαίδευσης Υπαξιωματικών Νοσηλευτικής 401 ΓΣΝΑ (1991)
2.    Καθηγητής  «Υγιεινής – Νοσηλείας» στο τμήμα κατωτέρων Υγειονομικών της Σχ.Εφαρμογής Υγειονομικού
3.    Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου: «Ιατρική Ιολογία», Καθ. Αθαν. Τσότσος, 1992, Κεφ. 36 «Ιοειδή»
4.    Σειρά Επιστ. Άρθρων και Εργασιών στην «Ιατρ. Επιθεώρηση Εν. Δυνάμεων»
5.    «Το σπερμοδιάγραμμα σήμερα», μονογραφία με εντολή του τακτ. Καθηγητή   Ν. Λεγάκη που μοιράστηκε σε 2000 τεύχη

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Εργαστηριακών Ιατρών – Βιοπαθολόγων, Μέλος του Δ.Σ. της Open Health Alliance..

=============================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου