Ο Υποπτέραρχος (ΥΙ) Χρήστος Γρηγορέας είναι ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1954. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) το 1971 και ονομάσθηκε Ανθυποσμηναγός (ΥΙ) το 1977.

Είναι απόφοιτος :

  • της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  • του Σχολείου Αεροπορικής Ιατρικής

Απέκτησε την ειδικότητα της Παιδιατρικής από την Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ και της Αλλεργιολογίας από το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικής διατριβής στο ΑΠΘ. Έχει εκδώσει τρεις (3) μονογραφίες και δύο (2) βιβλία με θέμα την Αλλεργιολογία. Επίσης, έχει δημοσιεύσει περισσότερες από εκατό (100) εργασίες σε Ελληνικά και Διεθνή Περιοδικά, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί σε Συνέδρια.

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Αρχικά τοποθετήθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ). Στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο Εarling Warning Βιτσίου ως Προϊστάμενος Υγειονομικής Υπηρεσίας. Αργότερα υπηρέτησε στην 1η Μοίρα Κέντρου Ελέγχου και Προειδοποίησης (ΜΚΕΠ) και στην 111 ΠΜ ως Προϊστάμενος Υγειονομικής Υπηρεσίας. Επίσης, τοποθετήθηκε στη ΣΣΑΣ ως Προϊστάμενος Ιατρείων Σχολής. Στο 251 ΓΝΑ υπηρέτησε ως Επιμελητής Εξωτερικού Παιδιατρικού Τμήματος, ως Προϊστάμενος Εξωτερικού Αλλεργιολογικού Ιατρείου και ως Τμηματάρχης Οργάνωσης. Κατόπιν τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Υγειονομικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΔΥΓ) ως Επιτελής του Γραφείου Προσωπικού – Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, στο 251 ΓΝΑ, ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Έρευνας – Εκπαίδευσης – Οργάνωσης – Επιχειρήσεων (ΔΤΕΕΟΕ) και Α’ Υποδιοικητής. Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, υπηρετούσε ως Διοικητής του 251 ΓΝΑ.

============================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου