-Συνταγματάρχη (Ο) Ιωάννη Ζαχαριάδη (ΣΕΘΑ) : “Εργασιακό στρες”


 

-Συνταγματάρχη (ΣΣΝΣ) Σολκίδη Κωνσταντίνου (ΣΕΘΑ)  :“Ο ρόλος του πολέμου στην ιστορία των διεθνών σχέσεων και ιδιαίτερα των νεότερων χρόνων στην Ευρώπη, στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου”

 

 

=============================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου