Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Σ.Α.Σ. κατά τη συνεδρίασή του την 14η Μαίου 2013 και αναφορικά με το θέμα της κατάργησης του Γένους, ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές (υπόθεση που συζητείται στις 17 Μαΐου στο ΣτΕ κατόπιν προσφυγής συναδέλφων), αποφάσισε ομοφώνως και τάσσεται υπέρ των Ενώσεων και των Σωματείων των συναδέλφων, που επιθυμούν τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ του γένους , των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

===============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου