Μεταξύ αυτών όρθιοι από δεξιά Χ. Καλατζόγλου, Ε. Λάλας, Α. Στρατής, Χ. Ναβροζίδης, Η. Ριτσούδης, Δ. Οικονομίδης, Η. Τσιούνης, Μ. Σδρέβανος (με στολή εξόδου), Δ. Μπακόλας, Κ. Σπυράκης, Γ. Τύμπας.Όργανο Υπηρεσίας … ο νυν Ταξχος (ΥΙ) Κατσάνης Γεώργιος .Ο Τρασιάς κρύβεται με την κουβέρτα! Ο Μπακόλας καμαρώενι…Ο Τσιτουρίδης(;) μισοφάινεται..
=================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου