Όρθιοι από αριστερά: Χ. Καλατζόγλου, Η. Τσιούνης, Σ. Λουδοβιώτης, Θ. Παπαδόπουλος – αξέχαστος, Α. Πάικος, Κ. Κανελόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Λάλας, Δ. Τζιάκας, Κ. Πετρόπουλος, Γ. Τύμπας. Γονατιστοί από αριστερά: Α. Τράσιας, Β. Τσώνης, Μ. Σιδηρόπουλος, Α. Στρατής, Κ. Σπυράκης, Μ. Σδρέβανος, Χ. Ναβροζίδης, Α. Μεθόδιος και Ν. Κατσιμήτσης

===============

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment