Συμπερασματικά :

-Κάτω των 47 ετων και ευδκίμως τερματίσαντες : Eργασία χωρίς κανένα περιρισμό (έως το 47ο έτος !!!)

-Κάτω των 47 ετων, με αίτηση αποστρατείας, :Αναστολή ΣΥντάξεως (έως το 47ο έτος)
-Άνω των 47 ετών και ασφαλισμένος σε ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ : Περικοπή συντάξεως του ποσού άνω των 60 ημερομισθίων του ανειδίκευτου εργάτη (2.014,20 ευρω)
-Άνω των 47 ετών και μισθωτός/ασφαλισμένος: Περικοπή ποσού άνω των 30 ημερομισθίων δλδ των 1.007 ευρω συν το 30% της διαφοράς των συνταξιμων αποδοχών μείον τα 1007 ευρω (συν 6 ημερομισθια για κάθε αγαμο ή προστατευόμενο τέκνο) π.χ. Με συνταξιμες αποδοχές 1500 ευρω, θα περικοπεί το ποσό άνω των 1155 ευρω, ητοι 1007 + 30% 493 (1500-1007)ευρω.
-Το 10άωρο απασχόλησης οδεύει προς καταργηση.
Ισχύς όλων των ανωτέρω απο 1-1-2013.


Ψηφισθέν σ/ν για το εργασιακό των αποστράτων στελεχών των Ε.Δ.
by Antoniadis John


Σελίδα 6 -άρθρο 4 παραγ. 5.γ

==================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου