Ο κ. Αδάμ Παπαδαμάκης είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και της Σ.Σ.Α.Σ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο ποινικό δίκαιο και αναγορεύθηκε διδάκτορας Νομικών επιστημών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Ακολούθησε τη σταδιοδρομία του Δικαστικού λειτουργού της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης υπηρετώντας κυρίως σε θέσεις Αντεισαγγελέα και Εισαγγελέα στα στρατιωτικά δικαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  Με την ιδιότητά του αυτή χειρίστηκε μεγάλο αριθμό υποθέσεων με ευρύ και ποικίλο ποινικό περιεχόμενο.  Πολλές από τις θέσεις που υιοθέτησε έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας λόγω της επιστημονικής τους σημασίας αλλά και της κοινωνικής τους αιχμής (ενδεικτικά: το δικαίωμα του στρατιωτικού να εκφράζεται ελεύθερα μέσω του τύπου, η ποινική αντιμετώπιση των αντιρρησιών συνείδησης και το πλαίσιο εναλλακτικής θητείας, οι πράξεις αυτοπροσβολής του στρατιωτικού, αρμοδιότητα στρατιωτικών δικαστηρίων, η κάμψη της προσωρινής κράτησης με την για πρώτη φορά υιοθέτηση των περιοριστικών όρων, άμυνα υπέρ κοινωνικών αγαθών, αντικειμενική οριοθέτηση της απόπειρας, το δικαίωμα σιωπής του κατηγορουμένου, διάκριση ποινικού και πειθαρχικού αδικήματος, ο ποινικός χαρακτήρας της καθ’ υπέρβαση του πιστωτικού υπολοίπου ανάληψης χρημάτων από ΑΤΜ τράπεζας).  Δεκάδες εισαγγελικών προτάσεών του για σημαντικά ποινικά θέματα έχουν δημοσιευτεί σε νομικά περιοδικά.

 

Το έτος 1992 εκλέχθηκε σε θέση επίκουρου καθηγητή του τμήματος Νομικής του ΑΠΘ.  Το έτος 1996 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και από το έτος 2000 είναι καθηγητής του Ποινικού Δικαίου.

Διετέλεσε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών Ελλάδας.  Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των Υπουργείων Δικαιοσύνης (νόμος για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς) και Άμυνας (Οργανισμός στρατιωτικών φυλακών).  Πρόσφατα συμμετείχε στην Α’ νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (2005-2009), στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας (Νοε. 2009 – Μάρτ. 2010) και σήμερα είναι μέλος στη Β’ νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

Κατά το έτος 2007 διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου υποθέσεων άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος και του Ειδικού Δικαστηρίου εκδικάσεως αγωγών  κακοδικίας.  Κατά τα έτη 2004-2006 άσκησε καθήκοντα Αντιπροέδρου της Νομικής επιτροπής του ΑΠΘ και από το έτος 2006 είναι Πρόεδρος της Νομικής επιτροπής του Πανεπιστημίου.  Υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «Υπεράσπιση» (1991-2000) και σήμερα είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «Ποινική Δικαιοσύνη». Είναι επίσης μέλος της «Ένωσης Νομικών Βορείου Ελλάδος» καθώς και της «Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων». 

Συνέγραψε και εξέδωσε βιβλία της ειδικότητάς του μεταξύ των οποίων:

 

1.    Η ανυπακοή του στρατιωτικού ως αξιόποινη πράξη, διδ. διατρ. 1987.

 

2.    Εγκλήματα κατά της στρατιωτικής υπηρεσίας, 1989.

 

3.    Προβλήματα συρροής εγκλημάτων στο στρατιωτικό ποινικό δίκαιο, 1991.

 

4.    Προσβολές κατά της διεθνούς κρατικής υπόστασης, 1995.

 

5.    Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (θεωρητική θεμελίωση και συστηματική ερμηνεία του νέου στρατιωτικού ποινικού κώδικα), 1997-20066.

 

6.    Ποινικό Δίκαιο και Κράτος Δικαίου, 1998.

 

7.    Εγκλήματα κατά της περιουσίας, 2000.

 

8.    Ποινική Δικονομία (Θεωρία – Πράξη – Νομολογία), 2002-20084.

 

9.    Εφαρμογές Ποινικής Δικονομίας, 2006.

Συμμετείχε με εισηγήσεις του σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσίευε σειρά άρθρων, μελετών και γνωμοδοτήσεων σε έγκριτα νομικά περιοδικά και συλλογικούς τίτλους.  Επίσης δημοσίευσε σχόλια και παρατηρήσεις σε θέσεις της νομολογίας και κυρίως σε αποφάσεις του Αρείου Πάγου.  Στις πιο πρόσφατες μελέτες και γνωμοδοτήσεις του συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες:

 
 • Η νομολογία του Αρείου Πάγου στο χώρο της Ποινικής Δικονομίας υπό το φως των προβλέψεων της ΕΣΔΑ, ΠοινΔικ 2004.582 επ.
 • Η φύση της πλαστογραφίας στο πλαίσιο «παρατραπεζικής δραστηριότητας»: όροι και όρια στην εφαρμογή του Ν. 1608/1950, ΠοινΔικ 2005.73 επ.
 • Έφεση κατά βουλεύματος και εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός της πράξης, ΠοινΔικ 2005.1030 επ.
 • Ζητήματα ποινικής ευθύνης στο πεδίο των μετεγγραφών επαγγελματιών αθλητών, ΠοινΔικ 2005.774 επ.
 • Ανακριτική διείσδυση και άρση του απορρήτου ως ανακριτικές πράξεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος, Τιμ. Τόμος Ι.Μανωλεδάκη, ΙΙ, 2007. 947 επ.
 • Προκαταρκτική εξέταση – προανάκριση. Μορφές και όρια της ερευνητικής δραστηριότητας, ΠοινΔικ 2008.337 επ.
 • Σκέψεις για την ανάπτυξη του Ποινικού Δικαίου στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αρμ. 2008.673 επ.
 • Η σχέση ποινικής και πολιτικής δίκης στο χώρο της πολιτικής αγωγής [μαζί με τον καθηγητή Ν. Νίκα], ΠοινΔικ 2009.1121 επ. (: Αρμ. 2010.793 επ.).
 • Οι διακριτοί ρόλοι του Εισαγγελέα και του Συνηγόρου του Πολίτη στη σωφρονιστική διαδικασία, ΠοινΔικ 2009.317 επ.
 • Ποινική δίκη: Η ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής και δίκαιης δίκης, ΠοινΧρον 2008.289 επ.
 • Μεταμέλεια και ευνοϊκή μεταχείριση: αντεγκληματική αναγκαιότητα ή δικαιοκρατικό έλλειμμα (άρ. 27 Κώδικα Νόμου Ναρκωτικών): Εγκληματικότητα και Κράτος Δικαίου, 2009.141 επ.
 • Όψεις αποδόμησης της Ποινικής Δικονομίας και τάσεις καθιέρωσης παράπλευρης δικονομίας: Πρακτικά 5ου συνεδρίου «Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων» με θέμα «Ειδικές (παρα)δικονομικές ρυθμίσεις, 2010, 9 επ.
 

Σήμερα διδάσκει Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ και Ποινική Δικονομία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενώ παράλληλα είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου