(Κάντε κλίκ στην εικόνα)


ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΓ΄Πέμπτη 25 Απριλίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την

τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του

Υπουργείου Οικονομικών»
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αργύρης Ντινόπουλος και Δημήτριος Γάκης.
Θα συζητηθούν και οι προτεινόμενες τροπολογίες της Αντιπολίτευσης

===========================


 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου