Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών μιλώντας στη δευτερολογία του στη Βουλή, εξήγησε ότι πλέον: Eναρμονίζεται το δημόσιο και το καθεστώς που αφορά τους αποστράτους με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς αναφορικά με την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του, αυτοαπασχολούνται. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται το ποσοστό της σύνταξης του στρατιωτικού που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται, περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει το 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή τα 1980 ευρώ, αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερέβαινε τα 30 ημερομίσθια, δηλαδή τα 990 ευρώ. Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή της καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων στρατιωτικών κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου

================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου