121:21:”Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος τους”
2η παρατήρηση :…”μειώνεται το όριο ηλικίας των αυτοαπασχολούμενων (!) στο 47ο έτος της ηλικίας τους”….
“Εναρμόνιση εργασιακού καθεστλωτος για τους συνταξιούχους που αυτοαπασχολούνται”….
122:47 :Αναπροσαρμογή της συντάξεώς για τις προαγωγές μετά τον Ιούλιο του 2011.

Συνέχιση και ολοκλήρωση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών..”, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της ΒΟΥΛΗΣ

==========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου