Θα θέλαμε ως Δ.Σ., να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο κ.Γεώργιο Πατούλη καθώς και το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α , για τη θερμή τους φιλοξενία, τους κ.κ. ομιλητές  Φώτη Πατσουράκο, Γεώργιο Καρυστινό, Νίκο Κυριακόπουλο, Βασίλειο Κοντό, Δημήτριο Δουλγεράκη, Άγγελο Καρνέζη και Αντωνιάδη Ιωάννη καθώς και την κυρία Τσίτουρα Αννα,  τα μέλη του Προεδρείου κ.κ. Διαμαντή Αριστείδη, Κουργιαννίδη Γεώργιο και Μαμαρέλη Ιωάννη αλλά και της Οργανωτικής Επιτροπής (κ.κ. Πατσουράκος,Κυριακόπουλος,Σεφερλής και Καρυστινός) για τη συνδρομή τους στη διοργάνωση της ημερίδας μας  και τέλος όλους όσους παραβρέθηκαν ανατποκρινόμενοι στην πρόσκλησή μας.
Λοιπό φωτογραφικό υλικό, παρακάτω . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου