Και εις ανώτερα !!!!

Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων Στρατού Ξηράς» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αποφασίζουμε 1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2439/1996 τους παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2013-2014, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More

Ο ιατρός κ.Γ.Καρυστινός σχολιάζει και άλλη απόφαση του Ε.Σ.

  Την 29-3-2013 πήρα μια ακόμα απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο (3433/2009), στο σκεπτικό της οποίας προκύπτει ένα ακόμα θέμα σοβαρής εις βάρος μας αδικίας του Ν.3257/2004, όπως είχα αναλύσει σε προηγούμενο μου άρθρο και αφορά στην αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί ειδικά για τις μετεκπαιδεύσεις εξωτερικού. Αν και η εν λόγω απόφαση δεν αναφέρεται…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More