Του Μέλους του Δ.Σ του Συνδέσμου μας κ. Ηλία Πολυμενίδη
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη ψήφιση του τελευταίου φορολογικού νόμου (Ν. 4110/2013), «από φέτος καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των φορολογουμένων, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα από το εάν υπόκεινται ή όχι σε φόρο».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι νέοι 18 ετών και άνω:

– Υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν φορολογική δήλωση, ακόμη και αν δεν διαθέτουν καθόλου εισόδημα και θα χρεωθούν, κατά αυτόν τον τρόπο, με την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (τεκμήριο) των 3.000 ευρώ.

– Υποχρεούνται έτσι να προσκομίσουν αποδείξεις αξίας 750 ευρώ (ίσης με το 25% των 3.000 ευρώ) ώστε να αποφύγουν τη χρέωση με φόρο εισοδήματος 75 ευρώ.

* Από την παραπάνω υποχρέωση αναμένεται να εξαιρεθούν τελικά οι νέοι ηλικίας 18 έως 23 ετών που δηλώνονται από τους γονείς τους ως “προστατευόμενα τέκνα”.

* Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, οι οποίες από φέτος υποβάλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, είναι ενιαία για όλα τα φυσικά πρόσωπα και ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2013.

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου