Νομοσχέδιο για τις συντάξεις: Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»,  κατατέθηκε σήμερα Πέμπτη 7/3/2013 και είναι «πέραν των όσων έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής» , όπως δήλώσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Στο εν λόγω νομοσχέδιο μεταξύ άλλων….

 

Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται. Έτσι στην περίπτωση που συνταξιούχος του Δημοσίου αυτοαπασχολείται και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και προκειμένου για στρατιωτικούς το 47ο, θα αναστέλλεται το ποσό της σύνταξής του που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.
Επίσης εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους.


========================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου