Εκ Καβάλας ορμώμενος, διετέλσε Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Ιατρικής και Ταξίαρχος Ε.Α.(όντας καθηγητής της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, και διευθυντής του ομωνύμου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ). Είναι πτυχιούχος και διδάκτορας της ίδιας Σχολής, στην οποία υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες ΔΕΠ ή αντίστοιχές τους, από το 1977. Διατέλεσε εντεταλμένος υφηγητής και έχει την ιατρική ειδικότητα του χειρούργου-οφθαλμιάτρου.

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές ως αρχηγός της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής, και είναι απόστρατος Ταξίαρχος ιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας, με πολύχρονη και βαθιά εμπειρία στην οργάνωση, στη διοίκηση και στη στρατηγική. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την πολιτική και τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης, καθώς και με την οργάνωση όλων των βαθμίδων φροντίδας υγείας.

Έχει μετεκπαιδευτεί στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λωζάνης, στην Ελβετία, σε θέματα υπερμικροσκοπικής υφής κυττάρων-ιστών, και στις τεχνικές που αφορούν το σύνολο των εφαρμογών της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας στην έρευνα και την ιατρική πράξη.

Στο ευρύτερο εκπαιδευτικό του έργο συμπεριλαμβάνεται, από το 1977 μέχρι σήμερα, η συνεχής διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο του αντικειμένου της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, η συνεχής διδασκαλία του επιλεγομένου μαθήματος Κλινική Εμβρυολογία, η συνεχής συμμετοχή στα μεταπτυχιακά-μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο αντικείμενο της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας και της Οφθαλμολογίας, μεγάλος αριθμός διαλέξεων σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες καθώς και σε γενικό ακροατήριο και εισηγήσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια κατόπιν προσκλήσεως. Συμμετείχε την περίοδο της έναρξης λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος της Οδοντιατρικής Σχολής, καθώς και στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής, από της δημιουργίας τους μέχρι σήμερα.

Έχει οργανώσει και συμμετάσχει στη διδασκαλία μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής εξειδίκευσης, που αφορούν το χώρο έρευνας και διδασκαλίας του (φωτονική-ηλεκτρονική μικροσκοπία, ανοσο-ιστοχημεία).

Σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε το 1987 τη συνεχιζόμενη έκδοση του περιοδικού “Προσεγγίσεις” της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ). Το 1989 συμμετείχε καθοριστικά στην αρχική ομάδα οργάνωσης και υλοποίησης της επιστημονικής εκδόσεως της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρείας με τον τίτλο “Οφθαλμολογία”, και συμμετέχει ανελλιπώς μέχρι σήμερα ως συνεκδότης. Επί σειρά ετών, ήταν μέλος της συντακτικής επιτροπής και υπεύθυνος συντάξεως της Επιστημονικής Επετηρίδας της Ιατρικής Σχολής, ενώ από το έτος 2003 έως σήμερα είναι πρόεδρός της. Συμμετείχε στην ομάδα αρχικού σχεδιασμού-οργάνωσης, και είναι μέχρι σήμερα ενεργό μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού του Α.Π.Θ. «Πανεπιστημιούπολη».

Πήρε μέρος και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το MEDNET , που αφορά τη δημιουργία δικτύου για ιατρικά θέματα οργανώσεως και διδακτικής, και το European Module με θέμα «Medical Economy , Health Care , Medical Engineering in Europe». Συμμετείχε εξαρχής και συνεχίζει μέχρι σήμερα έντονη δραστηριότητα στα προγράμματα «Erasmus» και «Σωκράτης».

Ερευνητικά έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την υπερυφή και ανοσοϊστοχημεία κυττάρων και ιστών, και έχει μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων και ανακοινωμένων επιστημονικών εργασιών, πολλές από τις οποίες έτυχαν ειδικών βραβείων. Έχει παρουσιάσει περισσότερες από 200 ερευνητικές εργασίες στον ελληνικό και διεθνή χώρο, εκ των οποίων άνω των 80 είναι δημοσιευμένες. Συμμετείχε σε περισσότερα των 90 επιστημονικών συνεδρίων, στον Ελληνικό και διεθνή χώρο. Επέβλεψε και συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό διδακτορικών διατριβών. Οργάνωσε και εξέδωσε ειδικό εκπαιδευτικό άτλαντα ιστολογίας-εμβρυολογίας, και έχει κάνει μεταφράσεις επιστημονικών βιβλίων.

Έχει μεγάλο αριθμό αρθρογραφιών επί διαφόρων θεμάτων της Ακαδημαϊκής κοινότητας, και μεγάλο αριθμό διαλέξεων κατόπιν προσκλήσεως με ευρύτερη επιστημονική και κοινωνική θεματική. Διατέλεσε ή είναι μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων επιστημονικών εταιρειών, καθώς και κοινωνικών συλλόγων.

Συμμετείχε επί πολλά συνεχή χρόνια ή συνεχίζει τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό επιτροπών του ΑΠΘ (επιτροπή ερευνών, επιτροπή παιδείας, τακτικοί μειοδοτικοί διαγωνισμοί, εποπτείας υπηρεσίας δημοσιευμάτων, προμήθειας μεγάλων οργάνων, διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων, κλπ).

Με την ιδιότητα του αναπληρωτή προέδρου της Ιατρικής Σχολής οργάνωσε ή συμμετείχε ουσιαστικά στην οργάνωσή τους, και εφαρμόζει, πολλές ακαδημαϊκές καινοτόμες δράσεις, όπως το γραφείο εκπαιδεύσεως Ιατρικής Σχολής, την εξαμηνιαία σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών όπου έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα σχεδόν το ήμισυ των μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, το ευρύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τη δημιουργία εσωτερικού κανονιστικού δικαίου, την εκσυγχρονιστική μετεξέλιξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (διασύνδεση-απαρτίωση μαθημάτων, δημιουργία τριών εκπαιδευτικών πόλων, σταθερό εξεταστικό πρόγραμμα, άσκηση φοιτητών σε ιατρικές δεξιότητες, κοινωνικοκεντρική ιατρική, νέα μαθήματα, στροφή στη διδασκαλία και μάθηση με βάση το πρόβλημα, εσωτερική αξιολόγηση, κλπ), την καθιέρωση επιστημονικού συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής με ερευνητική φοιτητική δραστηριότητα, το Ελληνικό δίκτυο Ιατρικής Εκπαίδευσης, και άλλα.

Είναι νυμφευμένος με τη Βασιλική Φραγκοπούλου-Μάνθου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και πατέρας δύο τέκνων, εκ των οποίων η κόρη είναι ειδικευόμενη ιατρός, και ο γιος στρατιωτικός ιατρός. Τέλος (και ευδοκίμως) είναι παππούς διδύμων αγοριών.


Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου