Πως ασκείται το ένδικο μέσο της έφεσης

Ένδικα μέσα ονομάζονται τα μέσα, (δικαιώματα), που παρέχει ο νόμος σε κάποιον διάδικο σε μία δίκη να προσφύγει κατά της απόφασης του δικαστηρίου, ή βουλεύματος, ζητώντας την μερική ή ολική μεταρρύθμιση αυτής (ή αυτού), και την εκ νέου κρίση της υπόθεσης σε άλλο ομόβαθμο ή ανώτερο δικαστήριο. Σε αντίθεση με τα ένδικα βοηθήματα, τα οποία…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More