Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013. πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) τελετή βράβευσης φοιτητών και εποπτών φορέων υποδοχής, των καλύτερων πρακτικών έτους 2012 σε εκδήλωση με θέμα «Απολογιστική Εκδήλωση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Α.Π.Θ., για το έτος 2012». Μεταξύ των παραπάνω φορέων υποδοχής βραβεύτηκε με την απονομή τιμητικής πλακέτας, το Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο, το οποίο κατόπιν αιτήματος της Κτηνιατρικής και Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έγκρισης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχει συνυπογράψει συμφωνητικά συνεργασίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών τους. Ήδη από το έτος 2005 έκαναν την πρακτική τους άσκηση 105 φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής, σε αντικείμενα αναπαραγωγής και εκτροφής σκύλων εργασίας και από το έτος 2008 ασκήθηκαν 30 φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής, σε αντικείμενα ποιοτικού και υγειονομικού ελέγχου τροφίμων.

=========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου